Stowarzyszenie Pracodawców Zatrudniających Cudzoziemców w Polsce

Bezpłatny Webinar:

Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy. Co musisz wiedzieć?

Z

Promujemy legalną pracę

obcokrajowców wśród pracodawców działających w Polsce

i

Upowszechniamy wiedzę

z zakresu legalizacji pobytu i pracy

p

Dajemy wskazówki

podmiotom planującym zatrudnienie pracowników-obcokrajowców

Współpracujemy

z administracją publiczną opiniując regulacje, rozporządzenia i decyzje

U

Monitorujemy rynek pracy cudzoziemców w Polsce

oraz zmiany przepisów prawa, dotyczącego zagadnień będących przedmiotem działalności stowarzyszenia

Wspieramy polskie firmy

pomagamy w legalnym zatrudnieniu oraz wymieniamy się doświadczeniami związanymi z procesem legislacyjnym cudzoziemców

Cel

Rozmawiając z wieloma specjalistami z zakresu legalizacji zatrudnienia, zauważyliśmy mnóstwo przeszkód związanych ze sprawną legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Chcemy, aby obowiązujące przepisy były bardziej klarowne i sprawiały, że proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców będzie przebiegał bez zbędnych przeszkód, a pracodawcy będą chętniej korzystać z usług i pracy cudzoziemców.

Trudności z legalizacją to tylko niektóre bariery, z którymi borykają się cudzoziemcy w Polsce. Pragniemy wspierać ich także w innych obszarach życia, gdzie niejednokrotnie stykają się z dyskryminacją. Współpracujemy z instytucjami miejskimi i innymi organizacjami pozarządowymi, pomagając cudzoziemcom w aklimatyzacji, integracji i dostępie do edukacji.

Cudzoziemcy mają prawo do poszanowania ich godności i równego traktowania. Stowarzyszenie We!come bierze udział w kampaniach, akcjach i wydarzeniach promujących równość i różnorodność.  

Jednym z najważniejszych punktów naszej misji jest przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Wspieramy firmy, dla których etyka jest fundamentem ich działalności.

Problemy z zatrudnieniem cudzoziemców:

Q

Brak spójnych kryteriów

przyznawania pozwolenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce

Q

Długie terminy

dostarczania decyzji zezwoleń na pracę typu A – niejednokrotnie proces taki trwa nawet pół roku

Q

Mała przepustowość

konsulatów polskich i urzędów w Polsce

Q

Brak automatyzacji i cyfryzacji

procesów przekazywania dokumentów przez cudzoziemca w celu przeprowadzenia procesu legalizacji pracy oraz informowania o decyzji

Q

Brak standardu

dotyczącego wymaganych dokumentów potrzebnych do zalegalizowania pobytu

Q

Skomplikowany i czasochłonny

proces nostryfikacji dyplomów

Q

Wysoki poziom odmów

przyznania wiz pracowniczych z krajów azjatyckich

Q

Nieelastyczne podejście

do rozliczania legalnej pracy cudzoziemców (różnorodność uznania za legalnie wykonywaną pracę przy zwiększeniu czasu pracy)

Q

Brak programu

dla obcokrajowców – absolwentów polskich szkół i uczelni wyższych, w podjęciu pracy na terenie Polski

O nas

Stowarzyszenie We!come powstało w 2022 roku z inicjatywy pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce.

Wspieramy Firmy zainteresowane propagowaniem legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce oraz Pracowników – Obcokrajowców, którzy zetknęli się z niesprawiedliwością pracodawców.

Korzyści
z przynależenia do stowarzyszenia we!come:

 • Promocja pracy cudzoziemców w Polsce, a także upowszechnianie wiedzy oraz informowanie o tych rozwiązaniach.
 • Promowanie i wspieranie podmiotów umożliwiającym pracę cudzoziemców w Polsce.
 • Organizacja i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • Podejmowanie inicjatyw i działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy wśród podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, szkolnictwa, jednostek samorządowych i społeczeństwa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, jak również optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach.
 • Podejmowanie działań wspierających promocję polskiego rynku pracy.
 • Prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, w zakresie nowoczesnych rozwiązań HR w tym z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy infrastruktury, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w Polsce.
 • Wspieranie rozwoju zabezpieczenia ilości i jakości zasobów ludzkich.
 • Wydawanie opinii, udzielanie konsultacji, sporządzanie analiz, sporządzanie raportów, wydawanie rekomendacji dla administracji publicznej i władzy ustawodawczej w zakresie pracy oraz możliwości wykorzystania zasobów ludzkich innych krajów w Polsce
 • Inicjowanie i udział w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia

Członkostwo

Członkostwo w Stowarzyszeniu We!come to przynależność do grona organizacji, które legalne zatrudniają cudzoziemców.

Członkostwo w Stowarzyszeniu zapewnia między innymi:

Promocję i wsparcie

firm umożliwiającym pracę cudzoziemców w Polsce

Pomoc w legalizacji pracy

cudzoziemców spoza terytorium Unii Europejskiej

Wsparcie rozwoju

zabezpieczenia  ilości i jakości pracowników

Organizację i wspieranie inicjatyw

na rzecz rozwoju legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Jak zostać członkiem stowarzyszenia We!come?

Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia

 

Wypełnij deklarację
członkowską

 

Wpisy Blogowe

Nasi partnerzy

Członkowie stowarzyszenia

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/