Od przyczyn do skutków — wpływ migracji na gospodarkę i rynek pracy

Zastanawiałeś się, dlaczego ludzie decydują się na opuszczenie swojego rodzinnego kraju i przeniesienie się do innego miejsca na świecie? Jakie siły napędzają takie ruchy ludności i jak te wpływają na rynek pracy zarówno w krajach pochodzenia, jak i w krajach docelowych? Czy migracja jest wyłącznie wyzwaniem, czy może również szansą dla gospodarek na całym świecie?

 

Migracja stała się kluczowym elementem naszego zglobalizowanego świata. Od poszukiwania schronienia przed konfliktami i katastrofami naturalnymi, po dążenie do lepszych możliwości ekonomicznych i edukacyjnych — przyczyny migracji są złożone i zróżnicowane. Ale jak wpływają na rynek pracy? Czy migracja naprawdę prowadzi do „zabierania miejsc pracy”, czy może tworzy nowe możliwości i napędza innowacje? Jak możemy zarządzać tym złożonym zjawiskiem, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości, jakie ono stwarza? Zastanówmy się, jak migracja oddziałuje na rynek pracy na całym świecie. I sprawdźmy, czy mamy wpływ na to, jakie skutki może nam przynieść.

 

Dlaczego ludzie migrują?

 

Zmiany klimatyczne i katastrofy naturalne — naturalne przyczyny migracji

W ostatnim czasie nie sposób przejść obojętnie obok zjawiska globalnego ocieplenia. Ekstremalne zjawiska pogodowe powoli stają się normą w wielu częściach globu. Wydaje się, że ogień pochłania niemalże całą południową Europę. A to tylko jeden z żywiołów, który może prowadzić do migracji, zmuszając ludzi do poszukiwania nowego miejsca na ziemi. To z kolei prowadzi do zwiększonego popytu na pracę w bezpieczniejszych regionach i niestety — może wpłynąć na wzrost nielegalnej migracji i zatrudnienia „na czarno”.

 

Konflikty i niestabilność polityczna — przyczyny polityczne

Atak Rosji na Ukrainę i trwająca wojna, w którą zaangażowany jest niemalże cały świat, prowadzi do masowej migracji ludności cywilnej. Nie trzeba daleko szukać, by „namacalnie” doświadczyć tego zjawiska. Ukraińcy żyją w Polsce nie od dziś, ale w ostatnich latach stali się niemal naszymi rodakami. Skutki geopolityczne tego konfliktu wpływają na rynek pracy na całym świecie, w szczególności w Państwach Europy Zachodniej, zwiększając konkurencję o miejsca pracy i nierzadko będąc również zachętą do nielegalnego zatrudnienia emigrantów.

 

Ekonomiczne przyczyny migracji — w poszukiwaniu lepszych możliwości

Wciąż odczuwalne skutki pandemii COVID-19, takie jak bezrobocie i niestabilność gospodarcza, nieustannie zmuszają ludzi do szukania lepszych możliwości ekonomicznych za granicą. Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na zwiększoną migrację w Polsce jest niewątpliwie wzrost inflacji, a co za tym idzie cen nawet podstawowych produktów.

 

Poszukiwanie wolności i tolerancji — religijne, światopoglądowe i rasowe przyczyny migracji

W świecie, gdzie różnorodność religijna i światopoglądowa jest coraz bardziej zróżnicowana, niektórzy migrują w poszukiwaniu wolności i tolerancji. To może wpłynąć na różnorodność kulturową i społeczną w miejscach, do których migrują, a także na dynamikę rynku pracy. Według raportu i analizy najlepszych krajów przeprowadzonych przez U.S. News & World Report; BAV Group oraz Wharton School Uniwersytetu Pensylwanii z 2022 roku, najlepszymi państwami do zamieszkania pod względem jakości życia w wielu aspektach, są m.in.: Kanada, Japonia, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Szwecja czy Holandia.

 

Najważniejsze skutki migracji

Zwiększona migracja może prowadzić m.in. do:

  • znaczących zmian w strukturze demograficznej regionu, zarówno w miejscach, z których ludzie wyjeżdżają, jak i w miejscach, do których przyjeżdżają,
  • zwiększenia podaży siły roboczej w regionie, co może wpłynąć na wynagrodzenia, warunki pracy i możliwości zatrudnienia,
  • zwiększenia produkcji i konsumpcji, a co za tym idzie do wzrostu gospodarczego,
  • konieczności zmian w systemach socjalnych, tj. opieka zdrowotna, edukacja i pomoc społeczna,
  • w niektórych przypadkach migracja może prowadzić do wzrostu nielegalnego zatrudnienia i zatrudnienia na czarno oraz
  • do napięć społecznych i politycznych, zwłaszcza jeśli istnieją różnice kulturowe lub ekonomiczne, a przede wszystkim niechęć i brak wzajemnego zrozumienia między migrantami a społeczeństwem goszczącym.

 

Stowarzyszenie We!come a zrozumienie migracji i wykorzystanie jej możliwości

Stowarzyszenie Welcome odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu i wsparciu migracji oraz jej wpływu na rynek pracy w Polsce. Poprzez promowanie legalnego zatrudnienia i wspieranie pracodawców w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału zatrudniania obcokrajowców, Stowarzyszenie Welcome przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego, elastycznego i zrównoważonego systemu zatrudnienia. Z nami spojrzysz na temat migracji jak na szansę, a nie zagrożenie. Wspólnie możemy zbudować otwarte, świadome społeczeństwo, które razem działa na dobro gospodarki i każdego obywatela, także emigranta.

 

Dołącz do naszego stowarzyszenia i wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla pracowników-obcokrajowców!

kontakt@stowarzyszenie-welcome.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/