Migracja – sposób na starzejące się społeczeństwo?

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika jednoznacznie, że polskie społeczeństwo się starzeje. Co piąty mieszkaniec Polski ma więcej niż 65 lat. W 2050 r. populacja osób 60+ ma stanowić aż 40 proc. ludności w Polsce. Wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie wynika z dwóch podstawowych zjawisk: zmniejszania się liczby urodzeń oraz wzrostu długości życia.

Kolejnym trendem, który obserwujemy jest migracja ludności i skupianie się wokół dużych aglomeracji miejskich. Ubywa mieszkańców w poszczególnych gminach w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim. Młodzi ludzie przenoszą się do miast wojewódzkich, które to aglomeracje rozszerzają się poza granice administracyjne miast. Jest to zjawisko powszechne i nie dotyczy tylko Polski.

 

Starzenie się społeczeństwa  – skutki

 

Starzenie się społeczeństwa ma negatywne skutki ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. Coraz mniej osób jest w wieku produkcyjnym, a coraz więcej wymaga pomocy ze strony państwa. Wzrost liczby ludzi starszych w społeczeństwie prowadzi do wzrostu wydatków państwa na emerytury, renty i opiekę zdrowotną. Zmniejszenie liczby urodzeń powoduje, że coraz mniej osób będzie pracowało na przyszłe świadczenia. Pojawiają się także niedobory kadrowe. Według danych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku zaobserwowano spadek liczby ludności o 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego badania z 2011 roku.

Programy aktywizujące osoby starsze są naturalnie potrzebne, ale sprawiają, że wydatki na opiekę rosną i nadal nie rozwiązują problemów z brakiem pracowników. Według „Raportu Zawodów” czyli badania przeprowadzonego na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej problem ten dotyczy głównie branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej, ale także opiekuńczo-medycznej czy edukacyjnej.

 

Migracja w Polsce

 

Migracja z pewnością może pomóc w rozwoju kraju na wiele sposobów. Ludność napływająca może przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju poprzez zwiększenie liczby ludzi pracujących i płacących podatki. Dysponują oni większymi zasobami, które mogą wydawać na zakupy w kraju, stymulując tym samym rodzimą gospodarkę. Mając więcej pieniędzy i kupując więcej, powodują wzrost sprzedaży detalicznej, a ta przekłada się na wzrost produkcji. Naturalnie mogą także uzupełnić braki w zawodach deficytowych. Oferując legalne zatrudnienie i dobre warunki pracy można się spodziewać długotrwałej współpracy i obopólnych korzyści.

Ważnym elementem jest uświadomienie społeczeństwu problemu, jakim niewątpliwie jest starzejące się społeczeństwo i wyzwań z jakimi już przyszło nam się mierzyć. Negatywne nastawienie do migracji cudzoziemców często wynika z niewiedzy i braku informacji. Warto więc mieć świadomość jakie korzyści płyną z włączenia migrantów do społeczeństwa. O problemach integracyjnych i procesie adaptacji napiszemy szerzej w osobnym poście.

 

Dołącz do naszego stowarzyszenia i wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla pracowników-obcokrajowców!

kontakt@stowarzyszenie-welcome.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/