Nowa era onboardingu. O wdrażaniu pracowników z zagranicy

W Polsce, jak nigdy dotąd, obserwujemy coraz większą obecność cudzoziemców na rynku pracy. Cudzoziemcy podejmują zatrudnienie w różnych branżach, począwszy od IT, przez budownictwo, opiekę zdrowotną, aż po gastronomię i usługi. Ich obecność wzbogaca polski rynek pracy o różnorodność kulturową, nowe umiejętności oraz perspektywy. Jednakże, zrekrutowanie pracownika z Europy Wschodniej, Indii czy Filipin to dopiero połowa sukcesu. Aby efektywnie wykorzystać potencjał cudzoziemskich pracowników, ważne jest stworzenie odpowiednich warunków integracji oraz zapewnienie im wsparcia w procesie adaptacji do nowego środowiska pracy i życia w Polsce. Jak więc przygotować się do procesu onboardingu i czemu jest on kluczowy w perspektywie całego okresu zatrudnienia?

 

Czym jest onboarding?

Onboarding, zwany również integracją pracowniczą, to proces wprowadzania nowego pracownika do organizacji oraz zapoznawania go z jej kulturą, strukturą, procedurami i oczekiwaniami. Jest to ważny etap w życiu każdego pracownika, ponieważ pozwala mu poczuć się zintegrowanym w nowym środowisku pracy oraz zrozumieć swoje role i obowiązki.

Podczas onboardingu nowy pracownik może być zapoznany z różnymi aspektami firmy, takimi jak misja, wartości, cele, struktura organizacyjna, procedury pracy, a także pozostałymi członkami zespołu. Onboarding może także obejmować szkolenia wstępne, które pomagają nowemu pracownikowi zrozumieć specyfikę swojej pracy oraz zdobyć niezbędne umiejętności do wykonywania swoich obowiązków.

Celem onboardingu jest nie tylko zapewnienie nowemu pracownikowi odpowiednich narzędzi i wiedzy do wykonywania pracy, ale także zbudowanie poczucia przynależności do organizacji oraz umożliwienie szybkiego dostosowania się do nowego środowiska pracy. Dzięki skutecznemu onboardingowi firmy mogą zwiększyć zaangażowanie i lojalność pracowników, poprawić efektywność pracy oraz redukcję rotacji kadry.

 

Czym się różni onboarding pracownika cudzoziemca?

Obcokrajowiec, który podejmuje pracę w Polsce musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Należy mieć na uwadze, że wiele aspektów oczywistych dla naszych rodaków, którzy funkcjonują na polskim rynku pracy może być niezrozumiałych dla cudzoziemców. Kluczowe jest tutaj zrozumienie różnic kulturowych w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z kontaktem z przełożonymi, hierarchią i przyjętymi zasadami współpracy. Wyjaśnienie tych kwestii już na wstępie pozwoli zminimalizować negatywne zjawiska również pomiędzy pracownikami. O różnicach kulturowych pisaliśmy tutaj: https://stowarzyszenie-welcome.pl/2024/02/06/zewnetrzne-i-wewnetrzne-przejawy-roznorodnosci-kulturowej-kultura-jak-wielki-lodowiec/

Kolejnym problemem jest brak lub niedostateczna znajomość języka polskiego. Upewnij się, że pracownik rozumie zapisy umów i konsekwencje płynące z treści. Co prawda, w  międzynarodowych organizacjach powszechnie używa się języka angielskiego, ale w praktyce pracownicy nie czują się swobodnie, często także reszta współpracowników posługuje się językiem polskim w rozmowach nieformalnych, co może być niekomfortowe.

Warto także pamiętać, że wielu cudzoziemców, którzy migrują w celach zarobkowych decyduje się na podjęcie pracy poniżej swoich kwalifikacji. Bezcenne jest tutaj poczucie bezpieczeństwa, bo mobilność cudzoziemców, która na etapie rekrutacji jest ich ogromną zaletą może stać się sporym wyzwaniem.

 

Jak to zrobić skutecznie?

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą okazać się przydatne podczas przeprowadzenia procesu onboardingu pracownika cudzoziemca:

 1. Nie zakładaj, że pracownik wie. Lepiej załóż, że nie wie i dokładnie wytłumacz wszystkie zasady.
 2. Stwórz checklistę zarówno dla siebie jak i dla nowego pracownika. Oznacz zadania na każdy dzień. W tworzeniu procedury onboardingu mogą się przydać… pracownicy, który mają już ten proces za sobą.
 3. Spersonalizuj proces onboardingu w zależności od stanowiska i pochodzenia pracownika.
 4. Wprowadź instytucję Buddiego. Przyjaciela, który w pierwszych tygodniach pracy pomoże w najbardziej trywialnych sprawach. Nierzadko taki „kumpel” pomoże także w sytuacjach niezwiązanych z pracą. Perony, tory i bilety to nie są proste sprawy 😉
 5. Stwórz dopasowany system motywacyjny.
 6. Bądź elastyczny. Dobrze mieć plan, a jeszcze lepiej mieć taki plan, który pozwoli na przeprowadzenie dodatkowego, nieplanowanego wcześniej szkolenia.
 7. Jeśli zatrudniasz wielu cudzoziemców prowadź szkolenia o kulturze i zwyczajach polskich.
 8. Uwzględnij kwestię planowania urlopów, zwróć uwagę na święta religijne pracowników innych wyznań. Opisz zasady składania wniosków urlopowych.
 9. Zapoznaj polskich pracowników ze zwyczajami pracowników zza granicy. Zrozumienie różnic kulturowych niech działa w dwie strony.
 10. Zadbaj o tłumaczenia dokumentów, procedur i upewnij się, że są zrozumiałe. Teksty umów nierzadko są trudne w interpretacji nawet kiedy są pisane w języku ojczystym.
 11. Przeprowadzaj regularnie, zwłaszcza w pierwszych miesiącach badania satysfakcji i daj możliwość podzielenia się wrażeniami i opinią na temat atmosfery i potrzeb.

Efektywnie przeprowadzony onboarding sprawi, że pracownicy szybko staną się zintegrowani i gotowi do pracy. Wierzymy też, ze może zminimalizować rotację i zatrzymać pracowników w firmach na dłużej. To jak pracownik będzie się czuł w miejscu pracy będzie rzutowało na to jak długo będzie chciał w tej pracy zostać. W dobie globalizacji warto rozważyć wprowadzenie przyszłościowej strategii i skupić się na tych pierwszych dniach i tygodniach pracownika w nowym miejscu pracy, a nierzadko w nowym miejscu życia. Przyniesie to wymierne korzyści w zaangażowaniu pracowników i większej motywacji do pracy.

 

 

Dołącz do naszego stowarzyszenia i wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla pracowników-obcokrajowców!

kontakt@stowarzyszenie-welcome.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/