Czy cudzoziemcy są potrzebni na polskim rynku pracy?

Każdy, kto śledzi doniesienia medialne, wie, że o cudzoziemcach w Polsce mówi się stale – począwszy od kryzysu emigracyjnego osób z Bliskiego Wschodu i decyzji Rady Unii Europejskiej we wrześniu 2015 roku dotyczącej relokacji 160 tys. uchodźców, przez kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską w 2021 roku, kończąc na napływie osób uciekających w związku z wojną w Ukrainie. Ostatnimi dniami tematy te ponownie ukazały się na pierwszych stronach gazet i stały się szczególnie medialne poprzez nagłośnienie nieprawidłowości w zakresie wydawania cudzoziemcom wiz w polskich placówkach dyplomatycznych czy chaosie na Lampedusie spowodowanym transferami migrantów i powodującym daleki do rozwiązania kryzys humanitarny. W tym gąszczu informacji docierających z różnych źródeł szczególnie ważne jest, aby zatrzymać się na chwilę, nie poddając się także przedwyborczemu populizmowi i oprzeć się na suchych danych dotyczących roli cudzoziemców na polskim rynku pracy.

 

Jaką rolę odgrywają cudzoziemcy na polskim rynku pracy?

Jak zmieniała się ich liczba i czy miało to odniesienie do wzrostu polskiej gospodarki?

 

Aby odpowiedzieć na te pytania, warto przyjrzeć się danym prezentowanym przez ZUS, które ukazują udział cudzoziemców w polskim rynku pracy. Zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych, wszystkie osoby, w tym pracownicy, zleceniobiorcy i osoby prowadzące pozarolniczą działalność, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Obejmuje to również cudzoziemców pracujących w Polsce. W okresie od grudnia 2014 r. do grudnia 2022 r. liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi wzrosła o 938,9 tys. (ponad ośmiokrotnie).Według danych z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, liczba cudzoziemców, którzy byli ubezpieczeni emerytalnie i rentowo i posiadali obywatelstwo inne niż polskie, wzrosła z 184,2 tys. w grudniu 2015 roku do 1 063,3 tys. w grudniu 2022 roku. Oznacza to prawie 6-krotny wzrost liczby cudzoziemców.

 

Stan na 31 grudnia 2022 r. pokazuje, że w porównaniu do grudnia 2021 r. liczba ubezpieczonych cudzoziemców wzrosła o ponad 188 tys. osób, co stanowi wzrost o 21,5%. Spośród cudzoziemców, 746,0 tys. osób posiada obywatelstwo ukraińskie, co stanowi największą grupę. Pozostałe najliczniejsze grupy to cudzoziemcy z Białorusi (108,1 tys.), Gruzji (27,4 tys.), Indii (16,0 tys.) i Mołdawii (14,7 tys.). W latach 2008-2014 cudzoziemcy stanowili mniej niż 1% ogółu ubezpieczonych w ZUS. Na koniec 2015 roku ich udział wyniósł 1,2%, a według stanu na 31 grudnia 2022 r. osiągnął już 6,5%.

 

Z powyższych danych wynika jasny komunikat – do Polski z roku na rok przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców, którzy podejmują legalne zatrudnienie. Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce mają istotny i pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Ich pracowitość i zaangażowanie przyczyniają się do wzrostu produkcji i usług, co w konsekwencji wpływa na wzrost PKB kraju. Nie należy zapominać, iż cudzoziemcy, którzy pracują i płacą podatki w Polsce, przyczyniają się do finansowania polskiego systemu emerytalnego i opieki społecznej. To oznacza, że ich obecność już dziś korzystnie wpływa na długoterminowe zabezpieczenie społeczne kraju. 

 

 

Tabela stanowi opracowanie ZUS – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/cudzoziemcy

 

Dołącz do naszego stowarzyszenia i wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla pracowników-obcokrajowców!

kontakt@stowarzyszenie-welcome.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/