Nielegalne zatrudnienie — przeszłość czy nadal problem?

Nielegalne zatrudnienie to problem, który niestety wciąż występuje na rynku pracy. Pomimo istnienia prawa regulującego zatrudnienie i obowiązki pracodawców, niektórzy decydują się na działania niezgodne z przepisami. Dlaczego tak się dzieje? Co kieruje pracodawcami do podejmowania ryzyka nielegalnego zatrudnienia? Przyjrzyjmy się przyczynom i konsekwencjom nielegalnego zatrudnienia oraz ważności legalnej pracy i potrzebie jej wsparcia.

 

Nielegalne zatrudnienie — przyczyny i kuszące korzyści

Dlaczego niektórzy pracodawcy godzą się na nielegalne zatrudnienie? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, często wiąże się to z niższymi kosztami pracy. Zatrudnienie pracowników „na czarno” pozwala uniknąć płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co obniża koszty dla pracodawcy. Po drugie, nielegalne zatrudnienie często wiąże się z brakiem formalności i obowiązków, co daje pracodawcy większą swobodę i elastyczność w działaniu. Jednak warto pamiętać, że korzyści te są krótkoterminowe i niosą za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

 

Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia — ryzyko i szkody

Nielegalne zatrudnienie jest działaniem niezgodnym z prawem, co niesie ze sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim naraża pracodawcę na ryzyko kontroli ze strony odpowiednich organów i kar finansowych. Ponadto, pracownicy zatrudnieni „na czarno” są pozbawieni podstawowych praw i świadczeń socjalnych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne. To narusza ich godność i bezpieczeństwo socjalne. Ponadto, nielegalne zatrudnienie prowadzi do nieuczciwej konkurencji na rynku pracy, utrudnia rozwój legalnych przedsiębiorstw oraz wpływa negatywnie na polską gospodarkę jako całość.

 

Wspieranie legalnej pracy — Dlaczego to tak ważne?

Legalna praca jest fundamentem sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Zapewnia pracownikom godziwe warunki pracy, pełne prawa socjalne i ochronę przed nadużyciami. Dla pracodawców legalna praca oznacza uczciwą konkurencję, możliwość rozwijania swojego biznesu i budowanie trwałych relacji z pracownikami. Dlaczego zatem warto wspierać legalną pracę?

 

Legalna praca chroni prawa pracowników

Pracownicy mają prawo do godziwego wynagrodzenia, limitowanego czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, ochrony przed dyskryminacją i nadużyciami ze strony pracodawców. Działając zgodnie z prawem, pracodawcy zapewniają pracownikom godne warunki pracy i szacunek dla ich praw. Wspierając legalną pracę, przyczyniamy się do budowania sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

 

Legalna praca ma wpływ na reputację pracodawców i kraju

Pracodawcy, którzy działają zgodnie z prawem i dbają o dobre warunki pracy, budują pozytywny wizerunek swojej firmy. Pracownicy z kolei chętniej decydują się na pracę u takich pracodawców, a to pozwala pozyskiwać najlepsze talenty i rozwijać przedsiębiorstwa. Jeśli Polska chce być konkurencyjna na arenie międzynarodowej, musimy przyciągać inwestorów, którzy wiedzą, że w naszym kraju panują dobre warunki pracy i szanuje się prawa pracowników.

 

 

Stowarzyszenie We!come na straży legalnego zatrudnienia

Stowarzyszenie Welcome, jako inicjatywa skupiająca pracodawców zatrudniających cudzoziemców, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu legalności i odpowiedzialności w procesie zatrudniania. Działa jako strażnik przestrzegania obowiązujących przepisów i norm, zapewniając wsparcie, edukację i narzędzia niezbędne do skutecznego prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Członkostwo w stowarzyszeniu daje pracodawcom dostęp do ekspertów, informacji oraz możliwość wpływu na kształtowanie prawa, co przyczynia się do tworzenia uczciwego i bezpiecznego środowiska pracy dla obcokrajowców.

Nielegalne zatrudnienie to problem, który musimy wspólnie zwalczać. Korzyści wynikające z legalnej pracy są nie do przecenienia — ekonomiczne, społeczne i reputacyjne. Wsparcie legalnej pracy przyczynia się do naszego własnego dobrobytu, budowania sprawiedliwego społeczeństwa i wzrostu gospodarczego Polski. Dlatego warto dążyć do zatrudniania pracowników legalnie, szczególnie obcokrajowców. Przestrzegając przepisów prawa i tworząc warunki pracy oparte na etyce i szacunku dla praw człowieka, możemy osiągnąć trwały rozwój i budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

 

Dołącz do naszego stowarzyszenia i wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla pracowników-obcokrajowców!

kontakt@stowarzyszenie-welcome.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/