Masz wpływ na kształtowanie prawa i zabezpieczenie zasobów ludzkich w swojej firmie

 

Stowarzyszenie We!come — Masz wpływ na kształtowanie prawa i zabezpieczenie zasobów ludzkich w swojej firmie

 

Brakuje nam rąk do pracy. To zdanie coraz częściej słychać w kontekście polskiego rynku pracy. Demografia pokazuje, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym maleje, podczas gdy grupa osób poprodukcyjnych dynamicznie się zwiększa. Wobec tego wyzwania zatrudnianie obcokrajowców staje się niezbędne dla wzrostu gospodarczego Polski. Stowarzyszenie Welcome powstało właśnie po to, by wesprzeć pracodawców i dać im narzędzia do aktywnego kształtowania przepisów. Dowiedz się, dlaczego dołączenie do tego stowarzyszenia daje szansę na wpływ na treść prawa w Polsce.

 

Demografia Polski wyzwaniem dla rynku pracy

 

W Polsce stajemy w obliczu demograficznego wyzwania — malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i starzejące się społeczeństwo. Prognozy mówią, że do 2050 roku na rynku pracy może zabraknąć nawet 10 milionów pracowników. To sytuacja, która wymaga szybkich i skutecznych działań. Stowarzyszenie Welcome zdaje sobie sprawę z tego wyzwania i dąży do ułatwienia zatrudniania obcokrajowców, których wkład jest niezbędny dla rozwoju polskiej gospodarki.

 

Stowarzyszenie We!come — możesz działać i zmienić przepisy

 

Stowarzyszenie Welcome ma na celu aktywne uczestnictwo w kształtowaniu prawa i wpływ na decyzje podejmowane przez organy administracji publicznej. Poprzez swoje działania, stowarzyszenie dąży do ujednolicenia przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców i stworzenia przyjaznego środowiska dla pracodawców, którzy chcą otworzyć się na międzynarodową siłę roboczą.

 

Realny wpływ na kształtowanie prawa

 

Dołączając do Stowarzyszenia Welcome, pracodawcy mają możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców. Działania stowarzyszenia mają na celu inicjowanie i udział w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a tym samym dotarcie do decydentów i organów administracji publicznej, aby przedstawiać perspektywę i potrzeby pracodawców. To unikalna okazja do wpływania na treść przepisów i tworzenia przyjaznego środowiska biznesowego.

 

Zabezpieczenie zasobów ludzkich

 

Przyrost naturalny w Polsce nie jest wystarczający, by sprostać potrzebom rynku pracy. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy skupili się na pozyskiwaniu pracowników z zagranicy. Stowarzyszenie Welcome doskonale rozumie tę potrzebę i angażuje się w działania mające na celu ułatwienie zatrudniania obcokrajowców. M.in. przez dostarczanie informacji, analiz i udzielania konsultacji, stowarzyszenie wspiera pracodawców w budowaniu efektywnych zespołów.

Dołącz do naszego stowarzyszenia i wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla pracowników-obcokrajowców!

kontakt@stowarzyszenie-welcome.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie moich danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Grupy Progres, w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych. Pełna treść klauzuli przetwarzania danych osobowych znajduje się: https://grupaprogres.pl/rodo/